Privacy verklaring

Inleiding
Restaurant Seray verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie: Bekijk hier de website met meer informatie over de nieuwe privacy wetgeving. Restaurant Seray verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Restaurant Seray en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie over Restaurant Seray. Je e-mailadres wordt pas toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven wanneer je hier tijdens het online reserveren toestemming voor geeft. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbrief adressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens
Restaurant Seraybehandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Restaurant Seray verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en het abonneren op de Restaurant Seray-nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Restaurant Seray dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door een e-mail of een brief te sturen naar info@restaurantseray.nl of Restaurant Seray, Van den Endelaan 36, 2181 EK Hillegom. Restaurant Seray verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website restaurantseray.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Restaurant Seray beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Restaurant Seray na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Restaurant Seray gebruikt deze data alleen geconsolideerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Google Analytics:
Restaurant Seray maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Restaurant Seray inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Restaurant Seray de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Restaurant Seray kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Restaurant Seray cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Restaurant Seray website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor de toelichting op de website van de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging
Restaurant Seray heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Restaurant Seray  dan kunt u deze richten aan Restaurant Seray, Van den Endelaan 36, 2181 EK Hillegom of per e-mail: info@restaurantseray.nl

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring
Restaurant Seray behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Restaurant Seray adviseert u regelmatig deze Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Laatst aangepast op 1 mei 2018